Finansnyt

Er detailsalget en ledende indikator for beskæftigelsen?

Grafen herover sammenligner den årlige udvikling i detailsalget i USA (den grøn/røde kurve) med udviklingen i den årlige tilgang til beskæftigelsen (den røde linie) siden 1993. Der er i hvert fald i den viste periode en ret tydelig sammenhæng på det overordnede plan mellem de to kurver. Læg mærke til, at når stigningstakten i detailsalget aftager, så følger beskæftigelsen nogle måneder senere med nedad. Hvis denne tendens holder stik, så borger den aktuelle svækkelse i det amerikanske detailsalg ikke godt for arbejdsløsheden.