Finansnyt

Er Jens Weidmann nu blevet til en “due”?

Der er “høge” og “duer” blandt centralbankcheferne. “Høge” henviser til de, der går ind for en stram pengepolitik og naturligvis omvendt de, der betegnes som “duer”. Den tyske Bundesbank chef, Jens Weidmann, er kendt for at mene, at ECBs pengepolitik er for slap, og at ECB har gjort alt (måske endda for meget) for at hjælpe økonomien, men i et interview sagde Jens Weidmann, at man kunne forestille sig negative renter for at korrigere en for høj valutakurs. Han ville heller ikke udelukke, at det kunne komme på tale, at ECB startede et opkøbsprogram for at bekæmpe deflation. Flere oplysninger i dette link:

Independent.ie artikel