Finansnyt

Er Spanien på vej til at miste investment-grade status?

Denne graf fra bloomberg viser præmien på en 5 årig Credit Default Swap (forsikring mod konkurs) på den vandrette akse. Den lodrette akse viser et lands gennemsnitlige kreditrating baseret på et gennemsnit af kreditvurderingen fra Fitch, Standard&Poors og Moodys. Værdien 1 svarer til den bedste kreditvurdering, AAA, fra alle 3 kreditbureauer. En værdi under 10 svarer til den såkaldte investment-grade (AAA, AA, A, BBB). Der vil være en sammenhæng mellem et land kreditstatus og prisen på en CDS – bedre kreditrating=lavere CDS-pris. Et estimat på denne sammenhæng er vist med den sorte linie på baggrund af alle de angivede lande i grafen. Her kan det noteres, at Spaniens 5 årig CDS ligger omkring 470, hvilket ligger langt over det, der svarer til Spaniens nuværende kreditrating. Hvis det skulle følge den sorte linie, er Spanien i fare for at rykke fra at være ‘investment-grad’ til at rykke over den stiplede røde linie til junk-status. Tilsvarende ligger Frankrigs CDS pris på et niveau, der svarer til, at landet skulle nedgraderes fra AAA til A-.