Finansnyt

Er USAs arbejdsløshed i virkeligheden 13%


Grafen herover fra Clusterstock Chart viser med rødt udviklingen i den amerikanske arbejdsløshed. Den punkterede sorte linie viser derimod arbejdsløsheden, hvis man justerer for deltagelsen på arbejdsmarkedet. Det vil altså sige, at hvis man i dag var tilbage ved en deltagelsesprocent på arbejdsmarkedet på 67%, som den var ved toppen i 2000, så ville arbejdsløsheden i dag ikke være 9% men 4% højere og derfor reelt ved 13%.