Finansnyt

Erhvervstilliden i Italien falder igen

Den seneste måling på erhvervstilliden i Italien viser et nyt dyk, og som grafen herover viser (blå linie), så er niveauet nu tilbage ved 2009 og under de tidligere bundniveauer før finanskrisen. Den røde linie viser ordreindgangen til industrien, som viser samme retning. Det rød/grønne område viser den årlige BNP vækstrate, som ret nøje skygger retningen på erhvervstilliden, og det borger altså ikke godt for væksten i Italien.