Finansnyt

Estimatet på Kinas gæld varierer betydeligt

Grafen herover er fra Wall Street Journal og viser gældsproblematikken i forskellige lande. Der er tale om gælden i procent af BNP. Estimatet på den kinesiske gæld varierer betydeligt, som kan ses i den øverste søjle, hvor IMF indikerer en 22% gæld i forhold til BNP, mens Standard Chartered f.eks. indikerer 58% og Capital Economic hele 65% af BNP. De to sidste inkluderer dog gælden i lokalregeringerne.