Finansnyt

Et billede af Sydafrika

southafrica091213

The Economist har lavet denne graf, der viser øverst lønudviklingen blandt de forskellige etniske racer i Sydafrika med angivelse af skelsættende begivenheder siden 1917. De nederste søjler viser udviklingen i befolkningen delt op på racer og nederst med angivelse af hvor stor en del af befolkningen, der er sorte. Den udgør nu 79% af den totale sydafrikanske befolkning.