Finansnyt

Et billede på nogle af de italienske problemer

The Economist viser denne graf, der illustrerer nogle af de problemer, som Italien slås med. Grafen til venstre viser faldet i den 10 årige rente samtidig med, at tilliden til Mario Montis teknokratiske regering svinder fra ca. 55% til nu kun omkring 30%. Grafen til højre viser den uheldige sammensætning af højere arbejdsmarkedsomkostninger (den lyse røde linie) samtidig med fald i produktiviteten i Italien (den mørke røde linie). Det kan sammenholdes med, at der i Tyskland (de to blå linier) er et perfekt sammenfald mellem produktivitet og lønudvikling.