Finansnyt

Et billede siger mere end mange ord


Figuren herover viser øverst udviklingen i beskæftigelsen i USAs største stat, Californien, Men antallet af offentlige beskæftigede har været nogenlunde konstant, så er der miste næsten 1,2 mio. privatansatte job. Samtidig viser en fremskrivning af udviklingen, at udgifterne til pensioner for de offentligt ansatte vil stige eksplosivt i årene fremover (nederste kurve).