Finansnyt

Et kig på de italienske renter


Kurven herover viser øverst udviklingen i den 10 årige italienske rente (rød kurve) og derunder den 2 årige italienske rente (blå kurve). Nederste graf viser med grønt forskellen mellem den 10 årige italienske og tyske rente og med sort prisen på en 5 årig USD CDS (prisen for at sikre sig mod statsbankerot). Et brud på 5% i den italienske rente vil varsle øgede problemer også i Italien.