Finansnyt

EU bankerne ikke for alvor testet for stress


Denne graf viser, at de europæiske banker blev ikke for alvor testet for “stress” i forbindelse med den seneste stress-test. Grefen viser det stress-test scenario, som undersøgelsen bygger på (den højre grå oval), mens grafen også viser det stress scenario, som man opererede under ved finanskrisen i 2008 (den venstre grå oval).