Finansnyt

EU borgernes holdning til økonomien

Grafen herover viser EU borgernes holdning til deres nationale økonomi fordelt på lande. Den blå søjle viser andelen, som har et positivt syn, mens de røde søjler er den andel, der har et negativt syn. Sverige og Tyskland er i spidsen, mens problem landene, Spanien, Cypern, Grækenland og Portugal er i bunden. I det hele taget, så er det bemærkelsesværdigt, at der er en meget stor overvægt af røde (negative) søjler. Læg mærke til, at 99% af de adspurgte i Spanien mener, at økonomien er dårlig. Grafen stammer fra en rapport udgivet af EU kommisionen og kan downloades ved at klikke på billedet herunder: