Finansnyt

EU erklæringen fra mødet i går

Linket herunder er til det dokument, der fulgte oven på EU minister mødet i går i Bruxelles. Essensen er, at den finansielle stabilitet må sikres under alle omstændigheder. Giver det så anledning til, at man må gå nye veje? Kan Grækenland svare enhver sit? Og er det spanske underskud i færd med at vokse via regionerne (se http://www.teknisk-analyse.dk/blog/?id=pi3). Link til EU erklæringen:
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/123601.pdf