Finansnyt

EU halter efter USA i arbejdstid og produktivitet


Grafen herover fra Clusterstock charts of the day viser, hvordan forskellige EU landes arbejdskraft er relativt til USA. Grafen viser, at eurozonen som helhed mangler både arbejdstid og produktivitet for at følge USA, og at det kun er nogle af de sydlige lande i EU så som Portugal og Grækenland, der arbejdstidsmæssig kan hamle op med USA (det grå felt under nul). Men disse lande halter så alvorligt bagefter med hensyn til produktiviteten (den røde søjle over nul).