Finansnyt

Europa mest tragiske graf

The Atlantic skriver i en artikel om “Europas mest tragiske graf”, som er vist herover, og som sammenligner ungdomsarbejdsløsheden i EU og udvalgte EU lande med den tilsvarende graf for USA. Læg samtidig mærke til, at mens ungdomsarbejdsløsheden i EU er steget fra 2011 til 2012, så er den faldet en smule i USA. The Atlantic artiklen kan læses via dette link:

The Atlantic artikel