Finansnyt

Følger dollaren og guldet hinanden med modsat fortegn?


Mange taler om symetrien mellem guld og dollar – altså den omvendte symetri. Når guldet stiger, falder dollaren og omvendt. Men selv om der er noget om snakken, så er der ikke tale om en ubrydelig kæde. Figuren herover viser med rødt guldet bevægelser og med blåt udviklingen i EUR/USD. Sagen er dog, at en top nu i dollaren vil tale for, at vi også har en top i EUR/USD forholdet.