Finansnyt

Første skridt mod fladning af rentekurven i USA


Rentespændet mellem den 10– og 2 årige rente i USA viser et brud under 50 dages gl. gennemsnit, stigende støttelinie (orange) og stærk støtte fra toppunktet i juni 2009 (grøn linie). Det er første vigtige skridt til at bekræfte oplægget til en større ’fladning’ af rentekurven i USA, der er meget ’stejl’ i et historisk billede. Et mere afgørende brud under 2.786% vil forstærke nedsiden, der også vil true næste afgørende skillelinie nedad ved 200 dages gl. gennemsnit p.t. i 2.58%.