Finansnyt

Få amerikanere går ind for at skære i de offentlige programmer

Mens de fleste amerikanere synes, at man skal skære ned på de offentlige udgifter, så er der få, der kan henvise til, hvilke programmer der skal skæres i. Undersøgelsen herover fra PEW Research Center viser, at der ikke er et flertal for at nedskære nogle af de nævnte områder. Der, hvor der er den største tilslutning til at skære, er i udlandshjælpen og arbejdsløshedsunderstøttelse! Ikke ligefrem nogen solidarisk tilkendegivelse.