Finansnyt

Fed. køber over 80% af budgetunderskuddet

Den amerikanske centralbanks aktuelle opkøbsprogram på 85 mia. $ (QE3) består af 40 mia. $ realkreditbaserede obligationer  (annonceret i sept. 2012) og 45 mia. $ statsobligationer (siden december 2012). Kurven herover viser udviklingen i det amerikanske budgetunderskud (hvid kurve). Den gule linie udtrykker et årligt gennemsnit, der altså nu er på 54,3 mia. $. Det vil altså sige, at Feds. opkøb af statsobligationer (den røde stiplede linie) er lig med en finansiering på over 80% af det gennemsnitlige månedlige offentlige budgetunderskud.