Finansnyt

Fed. skyder hele tiden over målet

fed140514

Grafen herover stammer fra Deutsche Bank og illustrerer Feds. forventninger til den amerikanske vækst siden 2010. Den sorte optrukne linie viser den konstaterede vækst, mens de farvede linier illustrerer Fed. forventninger. Læg mærke til den stiplede sorte linie til højre. Den angiver Feds. seneste prognose fra marts, og der er jo tydeligvis tale om en ret markant reduktion i vækst forventningerne.