Finansnyt

Feds. Evans giver 4 muligheder for pengepolitisk lempelse

US Chicago Feds. Charles Evans talte på Boston afdelingens konference i weekenden, og i hans tale angav han fire muligheder, som Fed. har for at øge sin pengepolitiske lempelse. Den først mulighed er et øget opkøb af statsobligationer – den såkaldte kvantitative lempel. Det er denne mulighed, som markederne i øjeblikket næsten udelukkende fokuserer på. Men en anden mulighed er at fastsætte et prisniveau, som centralbanken vil forfølge – altså dermed sætte et mål for inflationen, som flere andre centralbanker gør – bl.a. ECB og BoE. Den tredje mulighed er at kommunikere ud, at renten vil forblive nær nul i endnu længere tid, end den nuværende ordlyd antyder. Og den fjerde mulighed, som Evans nævner, er på forhånd at fastsætte de betingelser, der skal være opfyldt for at ændre på den lempelige pengepolitik. Et refeat af Evans tale kan læses her:
http://www.chicagofed.org/webpages/publications/speeches/2010/10_16_boston_speech.cfm