Finansnyt

Foderhveden begynder at falde mere end møllehvede


Foderhveden i London (rød kurve) begynder nu at falde kraftigere end møllehveden i Paris (blå kurve). Der er i begge tilfælde brugt 1. position kontrakten for at aktualisere udviklingen, og begge priser er omregnet til danske kroner. Den grønne kurve nederst viser forskellen mellem de to øverste. Fra en forskel på omkring 7,5 kr. er forskellen mere end fordoblet til nu næsten 19 kr. Vi må dog noterere, at ved månedskiftet august/september var denne forskel helt oppe og snuse til 30 kr. Spørgsmålet er naturligvis, om faldet i svinepriserne og produktionen nu for alvor begynder at afspejle sig i hvedeprisen?