Finansnyt

Forbedring i kreditkortpuljerne i USA eller?

Den røde og blå graf viser procentdelen af udstedte kreditkort i USA, hvor tilbagebetaling af renter og afdrag er overskredet med mere end 30 dage (fra udbyderne ’Discover’ og ’Bank of America). Det har normalt en tæt korrelation med arbejdsløsheden (grøn graf). Der er imidlertid sket en dekobling af dette forhold siden 2009. Specielt i forhold til den røde graf, der er viser et større fald siden starten af 2009 på trods af en stigende arbejdsløshed. Er det tegn på en bedring i den amerikanske lånemasse? Det er snarere resultatet af, at de mange langtidsledige amerikanere har en så dårlig kreditscore og værste fald er gået personlig konkurs, og derfor ikke kan få udstedt et nyt kreditkort. Dermed ryddes der automatisk op i de arbejdsløse og dårlige betaler i disse statistikker. Denne tendens forstærkes af en langt mere restriktiv og sund udlånspolitik blandt udstederne.