Finansnyt

Forholdet mellem indtægter og chefløn i USA

Grafen herover viser forholdet mellem overskud og chefløn i store amerikanske selskaber. Det fremgår tydeligt, at der ikke er nogen entydig sammenhæng mellem aflønning og fortjeneste (husk at du altid kan klikke på billederne og se dem i fuld størrelse). Washington Post har en artikel, der yderligere beskriver dette forhold:

Artikel i Washington Post