Finansnyt

Forskel mellem 30 årig US treasury og mortgage bond

Grafen herover viser udviklingen i den 30 årige amerikanske statsobligationsrente (blå linie) og den 30 årige realkreditrente (rød linie). Realkreditrenten falder fortsat er er i en historisk lav position. Men relativt til den 30 årige statsobligationsrente er der fortsat et stykke vej, indtil renteforskellen når de tidligere lavpunktet (den grå kurve).