Finansnyt

Forskellen i arbejdsløsheden indikerer dollarstigning

Grafen herover viser forskellen mellem den amerikanske arbejdsløshed og arbejdsløsheden i eurozonen (hvid linie). Den gule linie viser udviklingen i dollarkursen. Der er traditionelt en vis sammenhæng mellem disse to kurver, idet udviklingen i arbejdsløsheden jo på en eller anden måde også normalt fortæller noget om ændringen i den økonomiske styrke. Hvis det er tilfældet denne gang, så taler det i hvert fald for, at der er en ny stigning på vej i dollaren.