Finansnyt

Forskellen i arbejdsløsheden skygger renteforskellen

Grafen herover illustrerer, at forskellen i arbejdsløsheden mellem Spanien og Tyskland skygger den 10 årige renteforskel mellem de to lande. Den røde kurve viser ratioen mellem arbejdsløsheden i Spanien og Tyskland, mens den blå kurve viser den 10 årige renteforskel, og det er samtidig tydeligt, at konvergensen i forbindelse med indførelsen af den fælles valuta i 1999 er gået i fløjten. De stiplede linier viser et årligt glidende gennemsnit.