Finansnyt

Forskellen i hvedepriserne øges fortsat


Forskellen mellem den amerikanske hvede (basis Chicago 2. pos. – rød kurve) og den europæiske hvede (basis Matif 2. pos. – blå kurve) er øget igen, og den udgør nu over 25€, når man justerer for valuta og størrelsen af kontrakterne. Det er ikke sådan, at forskellen aldrig har været højere, men det hører til undtagelserne, at forskellen forbliver over 20 €.