Finansnyt

Forskellen mellem Brent og WTI råolien formindskes

Den historisk store prisforskel mellem den europæiske Brent crude oil og den amerikanske WTI crude er i fuld gang med at blive indsnævret. Der har været mange forsøg på at forklare den store forskel, og der er nok flere forklaringer. En af dem er, at konflikten i Libyen afskar Europa for en stor del af olien, der netop kom fra Libyen. Den konflikt er jo i fuld gang med at blive løst. Grafen herover viser øverst med blå og rød linie hhv. Brent og WTI oliefuturen marts 2012. Det bagvedliggende røde område viser prisforskellen (venstre akse). Den nederste er de samme futureskontrakten bare baseret på december 2012 kontrakterne. En prisforskel på over 20$ er nu reduceret til omkring 8$ for marts 2012 kontrakterne.