Finansnyt

Forskellen mellem Frankrig og Tyskland

france110314

Grafen herover er en illustration af den forskelligartede udvikling, som vi p.t. ser i Tyskland og Frankrig. Disse to lande var tidligere sammen om at danne kernen i eurozonen. Men nu går udviklingen på flere måder i hver sin retning. Det kan bl.a. illustreres ved, at mens industriproduktionen i Tyskland (hvid kurve øverst) viser fremgang på 5% p.a., så er der i Frankrig (hvid kurve nederst) i minus med 0,1%. Mens arbejdsløsheden i Tyskland (gul linie øverst) er faldet til 5%, så er den i Frankrig (gul linie nederst) steget til 10,9%.