Finansnyt

Fortsætter tendensen fra jobrapporten i maj

Der har været en stabil fremgang i beskæftigelsen i USA over de seneste måneder. Det er interessant at se, om det fortsætter med dagens arbejdsmarkedsrapport for juni, hvor der ventes en øget beskæftigelse udenfor landbruget med 160.000. Det bliver samtidigt interessant at følge revideringen af maj tallet. Grafen nedenfor viser med de blå søjler tallet offentliggjort i jobrapporterne. De sorte streger viser det endelige tal efter 2 revisioner, hvilket til tider kan give større justeringer. I maj måned voksede den amerikanske arbejdsstyrke med 420.000. Det tyder på, at arbejdsløse amerikanere har mod på igen at søge et arbejde, hvilket er et positivt tegn. Denne tendens skal helst fortsætte i juni og de kommende måneder. Udviklingen i arbejdsstyrken vil have indflydelse på arbejdsløshedsprocenten. Det viste maj måned et godt eksempel på, hvor arbejdsløshedsprocenten viste stigning, selvom beskæftigelsen blev forøget.