Finansnyt

Fortsat svagt opsving historisk set

gdp020514

Grafen herover viser udviklingen i BNP væksten kvartalsvis siden recessionen startede i USA. Der er vist alle recessioner siden 2. verdenskrig, og den røde kurve viser den aktuelle udvikling siden 2007. Det er endnu et billede på, at finanskrisen var en langt værre krise end de tidligere oplevet siden krigen.