Finansnyt

Forureningen fra skibstrafikken

Dette kort viser mængden af forurening kvælstofdioxin) fra skibstrafikken i perioden fra 2005 til 2012 og baserer sig på data fra Nasas Aura satellit.