Finansnyt

Fragt index og containerfart i nedgang


Baltic fragtindexet viser på ny faldende tendens. Den negative trend, der startede medio 2010 er fastholdt, og der er fortsat risiko for, at indexet skal tilbage til og i værste fald endda også under bunden fra ultimo 2008 (den sorte kurve). Den grønne kurve viser antallet af containerbåde i rute, og dette tal viste en massiv fremgang fra finanskrisens kulmination i slutningen af 2008 til en foreløbig top i slutningen af 2010 på 5200 fartøjer. Dette antal er nu reduceret til omkring 4700. Samtidig er hastigheden reduceret væsentligt. Under den første del af opturen blev hastigheden forøget til over 10 knob, men den nærmer sig nu 8½ knob (rød kurve). Antallet af containterfartøjer, der ligger for anker, er samtidig højt. Det drejer sig om blå kurve, der er vendt på hovedet for at vise samme signal som de øvrige. Når denne kurve falder, så indikerer det altså et stigende antal fartøjer ude af drift. Det er siden medio 2009 steget fra godt 800 til nu over 1700. Alt samme indikerer det en svagere økonomi, end markederne i øjeblikket har indstillet sig på.