Finansnyt

Fragtindexet nærmer sig det tidligere bundniveau

Den sorte linie i grafen herover viser udviklingen i Baltic fragtindex. Indexet er efter en modreaktion igen på vej nedad i overensstemmelse med den langsigtede trend. Det stemmer overens med, at både antallet af containerskibe for anker stiger markant, og at hastigheden, som containerskibe i drift sejler med, fortsat falder. Den blå kurve viser antallet af containerskibe, der er opankret. Kurven er vendt på hovedet, så et fald indikerer flere skibe for anker. Siden finanskrisen er dette tal øget fra omkring 650 til nu mere end 2400 (den blå kurve). Den røde kurve viser gennemsnitshastigheden for containerskibe i drift, og den er siden 2009 faldet fra næsten 10,5 knob til nu under 8 knob. Den grønne kurve viser antallet af containerskibe undervejs. Den er steget fra under 4000 til nu omkring 5500. Det er et billede på, at der er skibe nok. Faktisk er faldet i fragtindexet nok i høj grad et udtryk for, at udbuddet af skibe overstiger efterspørgslen, idet der blev sat mange skibe i bestilling, da tingene så lyse ud før finanskrisen. Disse er nu i fuld gang med at blive sat i drift.