Finansnyt

Frankrig risikerer en deflationær spiral

france210214

Frankrig risikerer at havne i en deflationær spiral, og faldet i forbrugerpriserne på 0,6% i januar (de gule søjler) ville have været endnu større, hvis det ikke havde været for afgiftsforhøjelser, skriver Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph. Den bredt definerede inflation er på 0,7% (den hvide kurve), mens arbejdsløsheden er på 10,8% (den røde kurve). Den har ikke bevæget sig nævneværdigt i længere tid. Denne kurve er vendt på hovedet, så et fald udtrykker en stigning i arbejdsløsheden. Dermed illustreres sammenhængen til inflationen, idet stigende arbejdsløshed alt andet lige er deflationært. De nederste to kurver viser udviklingen i de franske PMI index for industri (blå) og service (grøn), der begge er under 50. Flere oplysninger i dette link:

The Telepraph artikel