Finansnyt

Fremgangen i BNP hvis mandlig og kvindelig arbejdsløshed ens

Grafen herover fra The Economist viser fremgang i BNP i 2020, hvis den mandlige og kvindelige arbejdsløshed var ens. Egypten ville få en fremgang på 34%, mens Indien ville få en 27% fremgang i BNP.