Finansnyt

Fremtidens energikilder

Grafen herover fra The Economist viser på baggrund af BPs energi prognose 2030, hvad der kommer til at være den globale primære energi kilde frem til 2030 i procent (til venstre). Graferne til højre viser en øget energi effektivitet, der gør, at der iflg. BPs beregninger skal bruges mindre og mindre energi for at øge BNP med 1000$. BPs 2030 prognose kan downloades herunder:

BP Energy Outlook 2030