Finansnyt

Fremtidig refinansiering behov i Treasury-Notes


Øverste graf viser en opgørelse af samtlige auktioner og udstedelser af Treasury Note statsobligationer i USA med løbetider fra 2 til 10 år fra 1982 og frem til i dag (markeret med ’now’). Alle disse auktioner er akkumuleret og giver et estimat på det fremtidige behov for udstedelser, når de eksisterende obligationer udløber (se cirklen ’new debt issued’). Her markerer den røde streg den hovedstol, der skal tilbagebetales, som aktuel ligger på $35 mia., mens den ved indgangen til 2008 lå omkring $21-22 mia. som vist i nederste graf. (Der er ikke taget hensyn til rentebetalinger i denne opgørelse af gældsforpligtigelser).