Finansnyt

Gælden og underskuddet i forhold til BNP


Billedet herover viser sammensætningen af forskellige landes underskud i forhold til BNP (x-aksen) og gæld i forhold til BNP (y-aksen). Billedet illustrerer tydeligt Grækenlands og Irlands problemer. Det er mindre tydeligt i dette billede, hvorfor netop Portugal er den næste på listen. Danmark ligger lunt i dette billede.