Finansnyt

Gælden udgør snart 100% af BNP i USA


Et af de aktuelle emner i USA er gældsloftet, som man snart risikerer at skrabe. Problemet er, at USA – jvnf. chartet herover – er tæt på at ramme niveauet, hvor gælden udgør 100% af BNP