Finansnyt

Generelt dårlige italienske indikatorer

Grafikken herover viser 4 indikatorer på den italienske økonomis helbred. Den rød/grønne kurve, der svinger omkring nulpunktet viser den årlige vækstrate. Vi mangler fortsat tallet for 3. kvartal, og hvis vi skal bruge pejlingen i aktiemarkedet (den sorte kurve) og i PMI indexet (den blå kurve), så bliver tallet ikke poisitivt. Den røde kurve viser udviklingen i gælden i forhold til BNP. Bemærk, at denne kurve er vendt på hovedet så fald i kurven altså udtrykker en voksende gæld.