Finansnyt

Godt for aktier, ikke så godt for obligationer


Feds. ekstraordinære tiltag – senest i 2010 med kvantitativ lempelse nr. 2 (QE2) – har været en succes i forhold til aktiemarkedet. Det har dog i langt højere grad været problematisk for obligationsmarkedet. Grafen herover viser med blåt udviklingen i Feds. balance siden starten af 2009. Den røde kurve viser aktiemarkedet i form af S&P 500 indexet, mens den grønne kurve viser udviklingen i de amerikanske toneangivende 10 årige T-Notes. Læg mærke til hvor godt udviklingen i Feds. balance og aktiemarkedet følges ad, mens obligationsmarkedet begyndte at falde brat, da QE2 blev annonceret. Spørgsmålet er nu, om obligationsmarkedet igen for alvor begynder at udvikle sig positivt, når QE2 slutter ved udgangen af juni?