Finansnyt

Guld og aktier siden 1820 inflationskorrigeret

Grafen herover viser hhv. guld (rød linie) og aktier – S&P 500 (blå linie) siden 1820 renset for inflation på baggrund af data fra Global Financial Data.