Finansnyt

Høj likviditetsbeholdning i virksomhederne i USA


De amerikanske virksomheder fastholder en likviditetsbeholdning på lige omkring 7% af de samlede anlægsaktiver udenfor landbruget. Det er det højeste i perioden siden 2002 i grafen og vidner om, at virksomhederne fortsat ikke ønske at lave nyinvesteringer og øge beskæftigelsen. Det er den naturlig konsekvens af usikre fremtidsudsigter og i høj grad en overkapacitet, hvor kapacitetsudnyttelsen med omkring 75% ligger pænt under gennemsnittet på 80-81% i de amerikanske produktionsvirksomheder.