Finansnyt

Handelsoverskuddet er ikke stort i eurozonen uden Tyskland

Handelsoverskuddet i eurozonen er ikke stort, når man regner Tysklands væk. Den hvide kurve viser den samlede handelsbalance i eurozonen iflg. Eurostat, mens de røde og blå søjler viser handelstallet ex. Tyskland.