Finansnyt

Historisk udvikling i USA’s gæld


Krigen i Iraq og Afghanistan er en bekostelig affære for USA og hjælper naturligvis ikke på den store gældsbyrde. Der er imidlertid ikke et entydigt billede af, at deltagelse i krige er ensbetydende med øget gæld. Øverste graf viser at gæld i forhold til BNP var faldende under både Korea og Vietnam krigen, mens den var stigende under 1. og 2. Verdenskrig. Nederste graf viser, hvordan gælden har udviklet sig med Republikanske og Demokratiske Præsidenter. Her er der heller ikke nogen klar tendens. Clinton sikrede fald i gældsratioen i forhold til BNP, mens den stiger under Obama. Graferne er et godt billede på, at der naturligvis er krige og præsidenter, der har en vis indvirkning på gældssituationen. Men i sidste ende er det de overordnede cykliske bevægelser i økonomien og menneskers adfærd, der er bestemmende for, hvordan gælden udvikler sig.