Finansnyt

Hold øje med 5.60% niv. i den 10 årige spanske rente


Siden efteråret 2010 har den 10 årige spanske rente (den blå kurve øverst) befundet sig i et sidelæns interval med støtte omkring 5.10% og modstand ved 5.60%. Et gennembrud på 5.60% vil advare om, at situationen udvikler sig negativ, og det kan i givet fald få store konsekvenser for eurozonen (og euroen). Den røde kurve er den tilsvarende 10 årige tyske rente. Den grønne kurve derunder er forskellen mellem den spanske og den tyske 10 årige rente, mens den store kurve angiver prisen for at sikre sig mod et spansk statsbankerot. Denne kurve vil sandsynligvis stige betragteligt, hvis den spanske rente igen begynder at stige.