Finansnyt

Husprisudviklingen de seneste 12 måneder

Grafen herover fra Bloomberg Briefs viser udviklingen i huspriserne på 12 måneders sigt for udvalgte lande.