Finansnyt

Hvad bekymrer amerikanerne sig om?

Grafen herover viser, hvad de adspurgte kunder i BankofAmerica/Merrill Lynch hovedsageligt bekymrer sig om. Øverst på listen er finanspolitikken og den nationale gæld. Nederst på listen er overraskende nok olieprisen og risikoen for en handelskrig. De to orange og blå søjler repræsenterer svarene hhv. 12. sept. og 12. nov.